Hướng dẫn đặt hàng nhận quà tặng 0 đồng

Chú ý: Nếu bước 1 bạn không chọn, HADU sẽ không thấy quà đâu ạ.