Vị trí tuyển dụng

Nhân viên video editor

Thu nhập: 4 - 12 triệu/tháng
SL: 1 ⏲ 21/3/2023

Nhân viên livestream sản phẩm

Thu nhập: 4 - 12 triệu/tháng
SL: 2 ⏲ 21/3/2023

Nhân viên trực chat inbox Facebook

Thu nhập: 4 - 12 triệu/tháng
SL: 2 ⏲ 21/3/2023

Nhân viên quản lý sàn thương mại điện tử

Thu nhập: 4 - 12 triệu/tháng
SL: 2 ⏲ 21/3/2023

Nhân viên đóng gói sản phẩm

Thu nhập: 4 - 12 triệu/tháng
SL: 3 ⏲ 21/3/2023